looding

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İNSAN KAYNAKLARI VİZYONUMUZ:

Yetenekli, şirketine bağlı, Ekol Kuyumculuk değerlerini benimsemiş verimli bir işgücüne sahip olmak. 

İNSAN KAYNAKLARI MİSYONUMUZ

Hedef ve stratejilerimiz ile uyumlu olarak çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarının hayata geçirilmesini, ihtiyaçlar paralelinde uzmanlaşmış kadroların istihdamını sağlamak ve geleceğin kadrolarının yetiştirilmesi için gerekli planlama ve uygulama faaliyetlerini yürütmek, etkinlik ve verimliliği sağlayacak yapılanma ve iş süreçlerinin uygulanmasını sağlamak.

İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİMİZ:

Kurumun stratejik hedeflerine ulaşması  ve sektördeki liderliğini sürdürebilmesi için, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz etmek, güvenilir, hızlı hareket eden ve proaktif bir organizasyonel yapı sağlamak, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağını geliştirecek sistemleri kurmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ:

1. Tüm faaliyetlerimizde “önce insan” ilkesini temel değer olarak kabul ederiz.

2. İlişkilerimizde karşılıklı sevgi, saygı ve güven ortamına önem veririz.

3. Lider konumda kalabilmek için farklılaşma ve sürekli yenilenmeyi temel ilke kabul ederiz.

4. Ekip çalışmasının önemine inanırız.

5. Müşteri ve pazar odaklı düşünürüz.

6. Müşterilerin ve çalışanların memnuniyetine önem veririz.

7. Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimine önem veririz.

8. Sonuç odaklı düşünürüz.

9. Başarıya giden yolun özverili ve disiplinli çalışmaktan geçtiğine inanırız.

DEPARTMANLARIMIZ:

Şirketimizde mevcut tüm görevler içerik, bilgi ve beceri gerekliliğine göre benzer işler departmanlar biçiminde aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

 • Denetim
 • Toptan
 • Perakende
 • Merkez Mağazacılık
 • Kurumsal İletişim ve Mağazacılık
 • Mali İşler
 • Emlak Yönetimi
 • İnternet Teknolojileri ve E-Ticaret
 • Saat Markaları
 • İş Geliştirme ve Satın Alma
 • İnsan Kaynakları

PERFORMANS DEĞERLENDİRME:

Performans değerlendirme sistemimiz, yılda 1 kez uygulanan ve yıl içinde de gelişimi izlenen hedef ve yetkinlik odaklı bir sistemdir. Şirketimizin vizyon-misyon ve stratejilerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesinde, çalışanlarımızın bireysel katkılarını görmelerini sağlamak, çalışanlarımıza verilen hedeflerin şirketimiz hedefleriyle örtüşmesi, hedeflerimizin gerçekçi olması ve karşılıklı güvene dayanması sistemimizin esasını oluşturmaktadır.

ÜCRET POLİTİKAMIZ:

Ücret kademelerimiz, güncel piyasa eğilimlerini yansıtabilmek ve personelin artan performansını değerlendirmek amacıyla düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Piyasa koşulları ve şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, eşit işe eşit ücret uygulanması esastır. Çalışanlarımıza yılda 12 maaştan oluşan (yıllık) ücret politikası uygulanmaktadır. Belirlenmiş şirket politikaları çerçevesinde, yılda bir kez Ocak ayında piyasa konumlandırması ile kişisel ve takım performans sonuçları dikkate alınarak ücret artışı yapılabilir.

EĞİTİM:

En büyük sermayemizin insan olduğunu düşünerek, bu sermayeye ne kadar çok yatırım yaparsak geri dönüşünün de o kadar fazla olacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle Ekol Kuyumculuk‘ta, yüksek performansı destekleyecek çalışan gelişimini esas alan bir eğitim ve gelişim sistemini esas almaktayız.

SEÇME-YERLEŞTİRME UYGULAMALARIMIZ:

Seçme-Yerleştirme uygulamalarımız yetkinlik modelimizde yer alan özelliklere göre yapılmaktadır. Adaylarımızın pozisyonlara uygunluğu yaptığımız mülakatlar ve test vb. uygulamalarla değerlendirilmektedir.

KARİYER PLANLAMAMIZ:

Genel müdürlük ve mağazalarımızda çalışanlarımızın kariyer planı; performans değerlendirme sistemi, ilgili pozisyon için yapılandırılan kariyer planı ve eğitim gelişim süreçleri ile desteklenerek belirlenmektedir. Yılda 1 kez yapılan performans değerlendirme sürecinde, çalışanın potansiyeline ilişkin değerlendirmeler de göz önünde bulundurulur.

BİZİMLE ÇALIŞMAK İÇİN:

Başvurularınızı web sitemiz iş başvuru bölümündeki CV gönderimi alanından gerçekleştirebilir ayrıca ik@ekol.com adresine mail olarak gönderebilirsiniz.